bxtong

岁月极美,在于它必然的流逝。
春花、秋月、夏日、冬雪。
AI探索(绘画),关键词分享,高清唯美壁纸分享。
视觉中国签约摄影师。
三维数字艺术家,主用软件blender UE5。
个人交流学习VX:bxtong001

  ai绘画流程

2022-10-03 131 7798  

罗袖动香香不已,红蕖褭褭秋烟里。 
出境:格子

妆面:圆圆

摄影/后期:bxtong


2021-09-25 2 59  

每个人心底都有一块最柔软的地方,那地方像蛋糕,像绵绵冰,像一朵粉色的云。

 @LOFTER摄影 

2021-09-23 4 118  
2021-09-21 79  
2021-09-20 3 81  
2021-09-19 25  

原图VS后期

2021-09-17 1 94  
2021-09-14 92  

© bxtong | Powered by LOFTER