bxtong

岁月极美,在于它必然的流逝。
春花、秋月、夏日、冬雪。
AI探索(绘画),关键词分享,高清唯美壁纸分享。
视觉中国签约摄影师。
三维数字艺术家,主用软件blender UE5。
个人交流学习VX:bxtong001

休息片刻

2017-04-06 1 18  

作业的工人

2017-04-06 21  

凉山的孩子

2017-04-06 9 39  
2017-04-01 3 19  
2017-04-01 4 34  

随拍

2017-03-12 1 31  

老人

2017-02-26 39  

赶集的人们

2017-02-26 6 25  

© bxtong | Powered by LOFTER