bxtong

岁月极美,在于它必然的流逝。
春花、秋月、夏日、冬雪。
AI探索(绘画),关键词分享,高清唯美壁纸分享。
视觉中国签约摄影师。
三维数字艺术家,主用软件blender UE5。
个人交流学习VX:bxtong001

  深秋(油画)

2022-10-28 2 223  

女性肖像 

2021-09-04 1 137  

© bxtong | Powered by LOFTER