bxtong

人像 人文 静物美食 cosplay都拍

罗袖动香香不已,红蕖褭褭秋烟里。 
出境:格子

妆面:圆圆

摄影/后期:bxtong


2021-09-25 2 57  

每个人心底都有一块最柔软的地方,那地方像蛋糕,像绵绵冰,像一朵粉色的云。

 @LOFTER摄影 

2021-09-23 4 114  
2021-09-21 75  
2021-09-20 3 80  
2021-09-19 25  

原图VS后期

2021-09-17 1 93  

草原上的人家 炊烟袅袅

2021-09-16 3 53  
2021-09-15 1 23  

© bxtong | Powered by LOFTER